Oct 10, 2009

BROADBAND JADI BROKEBAND


Selama saya disini masalah utama ialah broadband menjadi maasalah utama ...di Negeri Pelancongan ini kata Bandar tentera tercanggih ...Pi la Isa Samad kata Bandar Portdikson maju...Satu lagi penipuan yang di buat oleh BN

No comments:

Post a Comment