May 11, 2009

FRU MULA KAWAL SUK

Maklumat yang terkini diterima dari sahabat di Perak menjelaskan bangunan SUK sekarang ini mula dipenuhi oleh FRU.

No comments:

Post a Comment